top of page

Esta web nace como resposta a unha das demandas que xurdiron nunha das moitas reunións de mulleres nestes últimos anos no marco das actividades de participación promovidas desde a Concellaría de Muller do Concello da Illa de Arousa.

Xestiónase desde o Concello pero con vocación de permitir unha canle de comunicación, información e diálogo sobre os asuntos referidos ás mulleres, ao traballo da busca da igualdade real entre homes e mulleres e á erradicación da violencia de xénero.

bottom of page